2013/Apr/28

ห่างจากที่นี่มา 8 ปีได้แล้ว...
เคยบอกไว้ว่าตั้งแต่สมัย Windows Live Space ยังอยู่ จะเข้ามาอัพ จนปานนี้มันไม่มีแม้กระทั่ง Windows Live และ MSN แล้วก็ไม่อัพเสียที... (เหวอ)
โอเค ผมจะไม่ปล่อยร้างแล้ว แต่ต้องขอเวลาเปลี่ยนครั้งใหญ่ก่อน... ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมา 8 ปีแล้ว...

Comment

Comment:

Tweet


ดีเหมือนกันนะไก่
#1 by ปาปิลิโอ At 2013-04-29 09:48,